Tarih

1953

Helmut Kreutz

1953

Terrazzo granülasyon üretimi başladı. (Üretim yeri arka planda). Önde yeni kurulmuş olan ofis binası yer almaktadır.

 

1974

Bu arada iki granülasyon tesisi ve sekiz öğütme tesisi büyüyen bir başarı ile işletildi.

 

2009

Tüm üretim tesislerimiz ve idari ile laboratuvar tesislerimiz ile bugünkü durumumuz.

 
 

60 Yıldır Kreutz Mahlwerke Haiger-Langenaubach'ta

Demirsiz öğütme, fason işler ve oksit seramiklerin üretilmesi Helmut Kreutz GmbH'nin faaliyet alanlarını kapsamaktadır. Şirket 1953 yılında merkezi Haiger-Langenaubach (D) olmak üzere Helmut Kreutz tarafından kurulmuştur. Orta ölçekli bir şirket olarak Kreuz demirsiz öğütme ve ham madde hazırlama ile düşük aşınma özellikli oksit seramikler ile öğütme medyası ve kaplama taşlarının üretimi alanında uzmanlaşmış durumdadır. Öncü bir öğütme tesisi olarak Kreutz seramik endüstrisinde faaliyet gösteren ve tüm dünyaya yayılmış olan müşterilerine mikronlaştırılmış zirkon silikat tedarik etmektedir. Seramik, yangına dayanıklı, cila ve boya endüstrisine alüminyum oksit, seramik fritlerin, demir oranı son derece düşük kuvars tozlarının ve daha pek çok farklı malzemenin öğütülmesi, zirkon hazırlamanın yanında Kreutz ürün portföyünün temel alanlarını oluşturmaktadır.

DIN EN ISO 14001 ve DIN EN ISO 50001 uyarınca entegre bir çevre ve enerji yönetim sisteminin devreye alınması çevre üzerindeki etkinin en aza indirgenmesi ve spesifik enerji tüketiminin düşürülmesine yönelik olarak sürekli bir iyileştirme süreci içerisinde olan enerji açısından yoğun bir şirket olan Kreutz'un şirket politikasını vurgulamaktadır.

1950'li yıllar: Seramik Sektörüne Giriş

Kuruluştan sonra 50'li yıllardaki ilk hedef kendilerine ait bir ocaktan elde edilen ısıyla işlendiğinde kırmızı renk alan ve terrazzo plakalarda ve cam önü setlerinde ham madde olarak kullanılan şifertonun satılmasıydı. 1956 yılında yapılan incelemeler sonucunda "Langenaubacher Kreutz Ton" (Kreutz kili) denilen malzemenin seramik uygulamaları için de son derece uygun olduğu tespit edildi. Yeterince yüksek bir alüminyum oksit oranının ve kilin iyi şekillendirme özelliğinin yanında bu malzeme son derece iyi bir sır taşıma özelliğine de sahiptir.

Böylece işletme içerisinde gerçekleştirilen bir üretim ile döküm ve sırlı süs objeleri üretilmiştir ve bu nesneler bugün dahi koleksiyoncular arasında yüksek bir şöhrete sahiptir. Öğütülmüş kil ile ilgilenen potansiyel müşteriler Westerwald'de bulunuyordu - böylece seramik sektörüne giriş başarıyla sağlanmıştı. Bugün bile yıllık olarak yaklaşık 2000 ton şiferton özel uygulamalar için işlenmektedir.

1960'lı yıllar: Demirsiz kuru öğütme için ilk endüstriyel tesis

60'lı yıllarda fason öğütme işlemleri giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Zirkon silikat, seramik fritler ve emaye öğütüldü. Bu faaliyetler sayesinde Helmut Kreutz, Degussa firması ile de iletişim kurdu. Bu sayede sonrasında sürekli, demirsiz bir kuru öğütme işlemi tasarlanmasını sağlayan bir geliştirme ortaklığı oluşmuş oldu. Bununla ilgili ilk endüstriyel tesis 1965 yılında işletime alındı.

Ancak pazarın talepleri artmaya devam etti, özellikle zirkon silikat alanında giderek daha ince "mikronlaştırılmış" kaliteler talep edilerek kullanım sırasında bu malzemenin bir opaklaştırıcı olarak daha verimli hale getirilmesi amaçlandı. Bu nedenle tesis teknolojisinin de buna uygun olarak geliştirilmesi gerekti. Demirsiz olarak öğütme işlemi yapılabildiğinden Mahlwerke Kreutz tesisleri başka müşteriler açısından da ilgi çekici durumdaydı. Örneğin rutil, ilmenit, alüminyum oksit, kuvars, feldispat gibi sert maddeler ve cam kırıkları, porselen kırıkları gibi geri dönüşüm malzemeleri ve benzerleri için giderek daha fazla fason iş talebi söz konusu olmaya başladı. Bu çeşitli endüstri malzemeleri ve geri dönüştürülen malzemeler kirlenmeyi önlemek için birbirlerinden bağımsız daha fazla üretim hattının oluşturulmasını zorunlu kıldı. Kırılmış malzemelerin hazırlanması için ek olarak en çeşitli granülasyonları ve öğütme inceliklerini elde etmek için ek olarak üretimdeki kaba ve ince kırma tesislerinden yaralanılabiliyordu.

Alüminyum oksitlerin, seramik fritlerin ve çok açık renkli kuvarsın öğütülmesi de Kreutz Mahlwerke'nin önemli faaliyet kollarından biri olarak kendisini kanıtladı.

Değirmenlerin soğutulması için gerekli olan kullanma suyunun temini 2006 yılında Kreutz firması tarafından açtırılan bir sondaj kuyusundan elde edildi.

 

Kreutzonit- Zirkon Silikatlar

Zirkon silikat uzun yıllardır fayans, çanak (çömlek) ve sıhhi malzemelerin üretiminde opaklaştırıcı olarak kullanılan standart bir üründür. Kreutzonit ürünleri çeşitli incelik yapılarında sunulmaktadır, bu esnada elbette özel müşteri talepleri de dikkate alınıp gerçekleştirilebilmektedir.

Kreutzonit ürünlerinin incelik dereceleri

Kreutzonit                                            10 µm (d50: 2,0 µm)

Kreutzonit-Super                                  8 µm (d50: 1,5 µm)

Kreutzonit-Super FF                             5 µm (d50: 1,0 µm)

Kreutzonit-Super “Extra Weiss”           4 µm (d50: 0,8 µm)

Bu ürünlerde kalite rutil ve ilmenit gibi yan minerallerin yanı sıra ıslak hazırlama ve mıknatısla ayırma işlemleri kullanılarak bir ağır mineral kumundan elde edilen zirkon kumunun satın alınması ile başlar. Kreutz Avustralya, Amerika ve Güney Afrika'da bulunan tedarikçiler ile uzun yıllara dayanan tedarik ilişkilerine sahiptir. Ürünler FOB olarak teslim alındığından numunelerin bağımsız, sertifikalı bir laboratuvarda kimyasal ve fiziksel özellikleri testler ile kontrol edildikten sonra bu malzemelerin Almanya'ya taşınması ile ilgili sorumluluğu Kreutz üstlenmektedir. Her üç ayda bir ABD ve Güney Afrika'dan gemi taşımalarının organize edilmesi gerekmektedir. Partnerlere ürünün saflığı ile ilgili yüksek gereklilikler net bir şekilde aktarıldığından herhangi bir kirlenme içermeyen nakliyeler garanti edilmiştir. 2012 yılında Avustralya Elçisi Peter Tesch şirkete yaptığı ziyaret sırasında Avustralya menşeli zirkon silikatın kullanımı hakkında bilgi sahibi olmuştur.

Bild 8 Entladung eines SeeschiffesBir geminin boşaltılması

Bild 9 Lagerhalle ZirkonsandZirkon kumu deposu

Bild 10 verschiedene ProvenienzenÇeşitli menşeler

Sürekli olarak artış gösteren üretim miktarları ve üretim tekniklerinin ve kalite standartlarının geliştirilmesi nedeniyle Kreutz bugün fason öğütme işlerinin ve mineral ham maddelerin hazırlanması alanlarında önemli bir konuma sahiptir. Zirkon silikatın mikronlaştırılması bugün Kreutz Mahlwerke'nin en önemli iş alanlarından bir tanesini oluşturmaktadır.

Müşterilerle gerçekleştirilen başarılı ürün geliştirmeleri

Öğütme ve kırma tesisleri müşteriler tarafından yoğun olarak fason işlemler için kullanılmaktadır. Buna kıymetli malzemelerin geri dönüştürülmesi de dahildir.

Püskürtme kuleleri ile ıslak hazırlama da, müşteriye özel ölçülerin üretilmesine hizmet etmektedir. Oksit seramik üretiminde kullanılan yakma fırınları çoğu zaman fason kalsinasyonlar veya fason yakma işlemleri için kullanılmaktadır. Gerekli olan tüm kalite kontrol işlemleri şirket içindeki laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Burada mikron aralıklarında da tekrarlanabilir ölçümler gerçekleştirebilmek için modern lazer granülatörler kullanılmaktadır. Örneğin kimyasal analizler veya röntgenografik belirleme gibi diğer incelemeler sertifikalı enstitüler ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir.

Müşterilerle birlikte gerçekleştirilen ürün geliştirmeleri her zaman mümkündür ve geçmişte sıkça geliştirilen ürünler pazarda başarılı şekilde yer almıştır. Kreutz'ta müşterilerin özel talepleri her zaman ön planda yer almaktadır.

Bild 11 Labor 1  Bild 12 Labor 2  Bild 13 Farbmessgert  Bild 14 Laborbrennfen

Laboratuvar 1, laboratuvar 2, renk ölçüm cihazı ve laboratuvar yakma fırınlar (soldan sağa)

Düşük aşınmalı öğütme medyası

Geçmişten bu güne 20 adete ulaşmış olan öğütme tesisinde tüketilen alüminyum oksit öğütme medyasının miktarı sürekli olarak artış gösterdi. Tedarikin uzun hazırlık süreleri ve değişkenlik gösteren kaliteler nedeniyle giderek daha zor bir hale gelmesi nedeniyle şirket seksenli yılların başında öğütme medyasını kendi bünyesinde üretmeye başladı. İlk adım olarak bir döner tablet presine ve bir yüksek ısı fırınına yatırım yapıldı.

Sonraki yıllarda kütle reçetelerinin ve hazırlık tesislerinin sürekli olarak geliştirilmesi sayesinde kendi kullanımı için uygun olmanın yanında seramik endüstrisinde de alıcı bulan kaliteler üretilmeye başlandı. Aşınma açısından optimize edilmiş olan bir oksit seramik paleti ortaya çıkmış oldu. Bu sayede bugün bilya ve silindir şekilli, özel olarak yuvarlatılmış uçlu öğütme medyası ve ayrıca değirmenler ve aşınma koruma uygulamalarında kullanılan kaplamalar üretilmektedir. Burada kalite aralığı %92 alüminyum oksit içeriği ile standart kalitelerden %99,7'lik alüminyum oksit içeriğine kadar ulaşabilen özel kalitelere kadar ulaşmaktadır. Günümüzde gerçekleştirilen geliştirme çalışmaları özellikle yüksek oranlı kalitelere odaklanmıştır.

Standart kalitelerin Asya ülkelerinde üretilmesi ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan fiyat baskısı nedeniyle standart öğütme görevleri için uygun fiyatlı öğütme maddelerini Avrupa'da üretmek giderek daha zor bir hale gelmektedir. Bu nedenle hedef, kalitenin - örneğin SiO2 öğütülmesi açısından optimize edilmiş olan müşteriye özel öğütme medyalarının elde edilmesine kadar - giderek daha fazla iyileştirilmesidir. Elbette Kreutz seramik kütleleri de müşteri taleplerine uygun olarak hazırlayabilmekte ve püskürterek kurutabilmektedir.

Bild 15 Herdwagenofen

 

Kreutzalox-Ürünleri

Öğütme medyalarının yanında kaplama taşları ve plakaları da aşınma koruması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bunlar hem tambur değirmenlerde demirsiz öğütme için hem de örneğin kaydıraklarda ve hunilerde kullanılmaktadır.

Kaplamanın yüksek aşınma dayanımının yanında servis giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Çoğu zaman yeni bir kaplamanın komple montajının, gerekli olan tüm malzemeler de dahil olmak üzere tek elden gerçekleştirilmesi talep edilmektedir. Bu nedenle Kreutz mühendisliğin yanında montaj hizmetini de sunabilmektedir. Bir değirmene yeni bir kaplama uygulanmasında bu işlem örneğin eski kaplamanın metal yüzeylerin kumlanmasından başlanarak yeni kaplamanın uygulanmasına kadar gitmektedir. Bunun için talebe bağlı olarak Kreutz ile işbirliği yapılarak geliştirilmiş olan ve maksimum 150 °C'lik bir sürekli sıcaklık dayanımına sahip olan bir yüksek performanslı epoksi reçine yapıştırıcısı da kullanılabilmektedir.

Kreutzalox-ürünleri standart kaliteler olarak %92, %95 ve >%99 alüminyum oksit içeriği ile temin edilmektedir. Bunun dışında müşteri talebi üzerine farklı kaliteler de sunulabilmektedir; örneğin %96 Al2O3-içeren püskürtme granülleri veya %98 Al2O3-içerikli öğütme silindirleri.

Öğütme maddeleri bilya olarak 7 ile 63 mm arasında değişmekte olan çaplarda, öğütme silindirleri ise 13 ile 45 mm arasında bulunan ölçülerde sunulabilmektedir. Geliştirme çalışmalarının ağırlık noktasını alüminyum oksit içeriği %99'un üzerinde olan yüksek kaliteli öğütme medyalarının üretilmesi oluşturmaktadır.

Al2O3-„Grünlinge“Al2O3-"Yeşiller"

SpezialsteineÖzel taşlar

Mahlkugeln und MahlzylinderÖğütme bilyaları ve öğütme silindirleri

Enerji ve Çevre Yönetim Sistemleri DIN EN ISO 50001 ve DIN EN ISO 14001 uyarınca belgelenmiştir.

%80'in üzerindeki bir ihracat oranı ile şirket ekonomik açıdan zor dönemlerde de kendisini pazarda rahat bir şekilde kanıtlayabilmiştir. Bunun temelini sürekli bir çeşitlendirme ve ürün yelpazesinin hızlı bir şekilde sürekli olarak değişmekte olan pazar taleplerine uygun hale getirilmesi oluşturmaktadır.

Bu sayede kriz yılı olan 2009'da da şirket tarafından hiçbir çalışan işten çıkartılmamıştır. Yaklaşık olarak 90 kişiden oluşan çalışan sayısı son yıllarda stabil kalmıştır.

2009 yılında şirket DIN ISO 14001 uyarınca bir çevre yönetim sistemini devreye almıştır ve 2012 yılından bu yana da DIN EN ISO 14001 ve 50001 uyarınca entegre bir çevre ve enerji yönetim sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede Kreutz Mahlwerke henüz Nisan 2012'de geçerli hale gelmiş olan DIN ISO 50001 yeni enerji yönetim sistemine uygun olarak belgelenmiş olan şirketler arasında yerini almıştır. Öğütme ve yakma işlemleri sırasındaki yüksek enerji kullanımı nedeniyle bu türden bir yönetim sisteminin devreye alınması son derece gerekli bir durumdu. Bu sayede enerji açısından yoğun her bir tesisin elektrik ihtiyacı ölçüm teknolojisine uygun bir şekilde incelenip kontrol altında tutulabilmektedir. Bu, hali hazırda neredeyse tüm tesisleri kapsamakta olan kapsamlı bir elektrik sayacı ağının kullanılması ile gerçekleştirilmiştir. Ancak böyle bir kontrol sayesinde verimli enerji tasarrufu potansiyelleri tespit edilebilmektedir.

Enerji tasarrufuna yönelik önemli bir önlem olarak kompresörlerde basınçlı hava üretimi için bir ısı geri kazanımı tesis edilmiştir. Kompresörlerde yaklaşık 1 MW'lik bir kurulu bir performans söz konusu olduğu için çok fazla miktarda kullanılabilir ısı söz konusudur. Ekim 2012'den bu yana bu ısı geri kazanımı kullanılmaktadır. Bu enerji ile kullanma suyu ve ayrıca üretim alanındaki tüm kaloriferler beslenmektedir. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 25.000 m³ doğal gaz tasarrufu yapılmış ve bu sayede 4 ayda yaklaşık 50 ton CO2 emisyonu önlenebilmiştir.

2013 yılı başından beri şirket Ulrike Kreutz tarafından tek başına yönetilmektedir. Şirket kurucusunun kızı olarak kendisi üretim akışlarını en başından beri bilmektedir. Helmut Kreutz ilerlemiş yaşına rağmen günlük işlere hala katkı sağlamaktadır. Düzenli olarak şirketinde gelişmeler hakkında bilgi almakta ve uzun yıllara dayanan tecrübelerinden dolayı her seferinde yetkin bir danışman olarak yardımcı olmaktadır.

Gelecekte Helmut Kreutz GmbH başında Ulrike Kreutz ile mevcut üretim alanlarını ve satış miktarlarını dünya ekonomisi açısından son derece değişken olan bu zamanlarda korumak ve daha da geliştirmek hedefine sahiptir. Özellikle esneklik ve müşteri taleplerine verilen hızlı tepki süreleri ile özel çözüm arayışları bu şirketin güçlü yönlerini oluşturmaktadır. Yıllık 80 milyon Euro seviyesindeki istikrarlı ciro rakamları bu durumu net olarak kanıtlamaktadır.